Mentaalivalmennusta ja ohjelmaa tapahtumaan

Voimapiiri

Voimapiiri on loistava ohjelmanumero yhteisön välisen sosiaalisen kestävyyden ja psykologisen turvallisuuden  vahvistamiseen. Sen avulla voidaan myös  lisätä osallistujien hyvinvointia yksilötasolla.

 

Voimapiiri on tila jossa vallitsee kaikki erilaiset persoonat hyväksyvä, luottamuksellinen ilmapiiri ja turvallinen tila. Jokainen tapahtuma muodostuu eri kokonaisuuksista, jossa yhdistellään erilaisia luovia menetelmiä.

Voimapiiri lepää taideterapeuttisilla juurilla: tässä piirissä päästetään irti käsitteestä “oikein ja väärin”. Voit unohtaa “oikeaksi” oppimasi rytmit, temmot, sävellajit tai askelkuviot. Täällä kaikki on nimittäin oikein. Tanssi on liikettä, musiikki on ääntä.

Metodeina käytetään mm. vapaan tanssin harjoitteita, jotka voivat pohjautua esimerkiksi tanssiterapia Biodanzaan. Musisoidaan vapaassa virtauksessa, jossa on mahdollista vapauttaa oma ääni ja näin astua omaan voimaan.

Useista eri menetelmistä ammennettuja harjoitteita voidaan käyttää apuna mm. tunteiden tunnistamiseen, omien rajojen asettamiseen, kommunikaation ja keskinäisen luottamuksen vahvistamiseen.

Voimapiirit yhdistelevät erilaisia menetelmiä. Siitä on kuitenkin mahdollista toteuttaa myös yksittäisiä työpajoja, joissa keskitytään pääasiallisesti johonkin tiettyyn menetelmään.

Emma vetää voimapiirejä sekä yksin, että yhdessä muusikko-sairaanhoitaja Tuomas Larkovuon kanssa. 

”Emma on mukaansa tempaiseva ja humoristinen ryhmänvetäjä, jolla on reippaan rempseän omaperäinen mutta myös herkkä ote. Hän ottaa ryhmän yksilöiden yksilöllisyydet huomioon hienotunteisesti ja soveltaa harjoituksia osallistujien toiveiden ja kykyjen mukaan. Piireissä ei tule koskaan tylsää kun Emma on vetämässä ja uskon, että jokainen saa illalta syvällisiä kokemuksia”
-Minea-Merit Lindberg, Voimapiirin osallistuja

 

 



Kuva: Taru Elovirta

”Voimapiiriin astuessani tunsin saavani olla juuri se, kuka olen. Tulin nähdyksi ja kuulluksi omana itsenäni. Ryhmässä tehtävät harjoitukset edistivät omaan voimaan nousua. Ryhmän luottamuksellinen ilmapiiri ja kannatteleva energia tuki prosessia. Lopussa olo oli energisen rento.  Emman ja Tuomaksen läsnäolo, esimerkki ja tapa johdatella prosessia oli erinomainen.
Voimapiiri on hyvä esimerkki tulevaisuuden toiminnallisesta terapiamuodosta, jossa on mahdollista työstää asioita syvällisesti ja samalla nopeasti.

Emman ääni voimapiirissä oli voimakkaasti maadoittava ja parantava. Sen tunsi kehossa. Tuomaksen rauhallinen ja lempeä ote hengitysharjoituksen ohjauksessa aktivoi, tasapainotti ja rauhoitti hermostoa erinomaisesti. Kiitos teille kallisarvoisesta kohtaamisesta, jonka loimme yhdessä!”
-Pia, Voimapiirin osallistuja