Mentaalivalmennusta ja ohjelmaa tapahtumaan

Kun yksilö voi hyvin, myös yhteisö voi hyvin. Kun ihminen voi hyvin, yritys voi hyvin.

Mieltämme ja maailmaamme hallitsee useat erilaiset uhkakuvat, jotka sabotoivat läsnäolemista, ja täydessä potentiaalissa elämistä. Elämän energia saattaa valua täysin hukkaan kun mieli on jumiutunut erilaisiin pelkotiloihin, kuten pelkoon siitä, ettei selviä elämästä, tai ettei ole hyväksytty sellaisena kuin on. 

Nämä pelot vaikuttavat luonnollisesti työntehokkuuteen, muutosvastarintaan, työyhteisön toimivuuteen, innovaatioprosesseihin, luomiseen, omien ajatusten ääneen sanoittamiseen, vuorovaikutustilanteisiin asiakkaiden, alaisten, johtajien kuin kenen tahansa muun ihmisen kanssa.

Emma Jäntin vetämien mentaalivalmennusten ydin piilee siinä, kuinka vaikeudet on mahdollista muuntaa voimavaroiksi katsomalla niitä uudessa valossa.

Kaikki lähtee ongelman tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Kun tämä työ on tehty on mahdollista vaikuttaa ongelmaan ja vapautua sen kahleista. 

Mentaalivalmennuksesta saat apua moneen eri asiaan!

 

Valitse mentaalivalmennus kun kaipaat tukea

-kehumisen kulttuurin rakentamiseen
-positiivisen työympäristön rakentamiseen
-oman ja/tai työntekijöiden potentiaalin löytämiseen
työntehokkuuteen
-muutos johtamiseen
johtajien ja johdettavien välisiin suhteisiin
työyhteisön kehittämiseen
innovoimiseen
esiintymiseen
myyntiin
konkurssin pelkoon tai siitä selviämiseen
rohkeuteen saada oma ääni kuuluviin  


vain taivas on rajana siinä, mihin mentaalivalmennusta voit käyttää!

juontaja_työyhteisövalmennus-mentaalivalmentaja-työpaja

”Meil on ollu täällä kaikenlaisia iltoja mutta ei koskaan näin hyvää esitystä ja aihetta!” 
-Raija Lehtimäki, Yksien asuvien yhdistyksen ilta, teemana rohkeus saada oma ääni kuuluviin & vuorovaikutustaidot

”Todella hyvä setti. Nää on vähän semmosia teemoja, mistä ei KOSKAAN puhuta missään. Ja sitten sitä yksin vaan ajattelee, että ”eihän noi muut pelkää mitään”. Tuntui todella tärkeälle, että sä sanoit sitä, että muillakin on näitä ihan samoja pelkoja.”
-Yrittäjä, yrittäjäverkoston risteilyllä

 

“Emma Jäntin tapa esitellä asioita sai kiinnostuksen pysymään kokoajan kuuntelemisessa…ei voinut jättää sanaamaan kuuntelematta.”
-Yrittäjä, yrittäjäverkoston etävalmennuksesta

emmajäntti-ohjelmaa-juhliin-juontaja-näyttelijä-valmennus

Emma Jäntti on esiintyvätaiteilija, mentaalivalmentaja ja kenynote puhuja, joka tunnetaan innostavasta ja inpiroivasta tavastaan esittää asioita. Hän on ikuinen ihmisyyden tutkija, joka ammentaa valmennuksiinsa useista eri metodeista, kuten positiivisesa psykologiasta, rakentavasta ja myötäelävästä vuorovaikuttamisesta, NLP:sta, läsnäoloharjoitteista, expressiivisista taidemenetelmistä.


Emma on myös koulutettu johtaja, ja innovaattori, joka on johtanut sekä kehittänyt useita eri projekteja ja yrityksiä.

YKSILÖVALMENNUS

Emma Jäntti on auttanut työntekijöitä myös yksilötasolla. Valmennuskokonaisuuksissa on  pureuduttu henkilökohtaisella tasolla, täysin luottamuksellisesti yksilön ongelmiin ja haettu niihin tarpeelliset työkalut. 

Valmennattavina on ollut mm. IT-yritysten työntekijöitä, joilla on ollut haasteita jatkuvan ahdistuneisuuden kanssa. Ahdistuneisuus on vaikuttanut merkittävällä tavalla työntekijän työntehokkuuteen ja elämän mielekkyyteen. Mentaalivalmennus tarjoaa työkaluja, jotka on todettu toimiviksi menetelmiksi niin tutkitusti kuin käytännön tasolla.

Palvelu on saatavina myös englanniksi.

Working with Emma was exactly what I needed in order to understand better my personal limits and how to manage my thoughts to overcome them. It was great to finally find someone who would not only understand these limits but also propose solutions to them. After all, these limits not only affect in the personal environment but also the profesional one. Emma gave me the tools to work on myself, and it will be hard work and a long path but cannot wait to see my own personal improvement!”

-Feedback on individual mental coaching with an employee of the sales team of an IT company

mentalivalmennus, yritysvalmennus, työntehokkuus, työtehokkuus, muutosjohtaminen, muutosvastarinta, apua muutoksen, tukea organisaatio muutokseen, organisaatiomuutos, yritysjohtaminen, työyhteisön toimivuus, kommunikaatiotaidot, positiivinne psykologia,