Mentaalivalmennusta ja ohjelmaa tapahtumaan

Vaikuttava viestijä -valmennus

Vaikuta johdettaviisi viestinnän keinoin.

Viestinnällä on merkittävä rooli työntekijöiden motivoinnissa ja innostamisessa. Vaikka motivaatio onkin sisäsyntyistä, me voimme vaikuttaa motivaation kipinään ymmärtämällä ihmistä, ja kohtelemalla ihmistä sen mukaisesti.

Uuden ajan johtamisessa ja esihenkilötyössä on kyse nimenomaan ihmisten, ja vasta sitten asioiden, johtamisessa. Tähän lukeutuu mm. työelämän tunnetaidot, ja se millaisilla tavoilla asioista kommunikoimme.

Viestinnän avulla voimme vaikuttaa positiivisesti työyhteisön toimivuuteen ja esimerkiksi organisaation muutosprosesseihin. Viestintään lukeutuu luonnollisesti verbaalisen (äänenpainot, sanojen painotukset) ja kirjallisen viestinnän lisäksi myös kehollinen (eleet, ilmeet, kehonkieli) viestintä.

 

VAIKUTTAVA VIESTIJÄ -valmennus

on kohdistettu esihenkilö- ja johtotehtävissä työskenteleville tahoille, jotka haluavat kehittää organisaation toimivuutta vaikuttamalla johdettaviinsa myönteisellä tavalla.

 

Emma Jäntti aloitti teatteriesitysten ohjaamisen vasta 8 -vuoden ikäisenä. Siitä alkaen hän on ohjannut lukuisia eri projekteja, yhteisöjä, yrityksiä ja verkostoja. Reippaasti yli toista tuhatta tilaisuutta juontaneena, hänellä on taskussaan taidot, jolla luoda hyvä sekä turvallinen tunnelma, ja saada ihmiset rohkeasti kokeilemaan itselleen uusi asioita. 

Vahvan työssäoppimisen lisäksi hän on lisäksi opiskellut johtamista ja sen historiaa Kulttuurituotannon (AMK) opintojen yhteydessä, jolloin hän teki myös päättötyönsä yrityksen johtamisesta yrityksen arvomaailman kautta, ja tutki sosiaalisen sitoutuneisuuden syntymistä. Hän on lisäksi valmistunut TAKK:sta Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. 

Emma on opiskellut hyvinvointiin ja henkiseen kasvuun keskittyneessä asuinyhteisössä reilu vuoden ajan rakentavaa ja myötäelävää vuorovaikuttamista, josta hän ammentaa myös erityisesti haastavien tilanteiden käsittelyyn ihmisten kanssa työskennellessään. 

Viihdetaiteilijana Emman valmennukset ovat eläviä ja kiinnostavia. Moni osallistuja kertookin aina valmennusten päätteeksi janoavansa lisää! 

ohjelmaa-tapahtumaan-tilaa-esiintyjä-emma-jäntti

”Olin työntekijänä Emman johtamassa projektissa, jossa toimivat yhteistyössä useat eri alojen osaajat. Tämän kaltainen projekti vaatii toteutuakseen tehokkaan ja selkeän organisoinnin, jonka Emma toteutti ensiluokkaisesti.
Informointi ennen projektia oli selkeää, joka auttoi työhön valmistautumisessa. Varsinaisen työpäivän aikana tehtävät pysyivät hyvin suunnitellussa aikataulussa ja asiat etenivät suunnitellusti. 
Työilmapiiri oli Emman ansiosta luotu rennoksi ja ammattimaiseksi, jolloin oli helppo antaa parastaan omalla työpanoksella.
Myös projektin jälkeen informointi oli nopeaa ja selkeää. Työntekijänä kaikesta jäi olo, että oli arvostettu ja kaikki sujui ongelmitta, mikä on hyvän johtajuuden seurausta.”
-Samuli Federley

 

”Emma on valmennusten Ammattilainen isolla A:lla! Hän on valmentajana niin sydämellisen aito ja mukaansatempaavan innostava osallistaja, että porukan on helppo lähteä Emman valmennuksiin mukaan. Emmalla on tapana antaa itsestään kaikki irti, kun hän porautuu asian ytimeen. Hän tuo asiat ja ilmiöt esille omalla ainutlaatuisella, syväluotaavalla, mutta myös hauskalla tavallaan asettaen ne osaksi suurempaa historialliskulttuurista viitekehystä, jolloin ne avautuvat kuulijoilleen aivan uudella tavalla. Esiintymisen ammattilaisena jo pelkästään Emman selkeä artikulaatio ja äänenpainojen monipuolinen käyttö saa kuuntelijan liimautumaan ihastuneena kiinni penkkiinsä ja ammentamaan oppia esitystavasta omaan esiintymiseensä. Kun tämä miellyttävä ja kuitenkin niin hyväsydämisen kepeä esityksen tapa yhdistetään painavaan asiaan, ei voi kun kiitollisena todeta, että saatiinpa jälleen kerran rahoille vastinetta. Kiitos Emma!”

-Antti Tahkola, Aboprint Oy

 

”Emma on multitalent persoona. Emma on paras pomo/työkaveri mitä mulla on ollut – iloinen ja hauska persoona, huumorintaju on massiivinen eli työilmapiiri mitä mahtavin. Silti myös tarkka siitä, että hommat hoidetaan. Emman kanssa on siis helppoa ja kivaa tehdä töitä.”
-Niko Kanerva, liiketoiminnanopiskelija, työharjoittelija Evenderi Oy:n ja Jemma’s productionsin tehtävissä

 

”Enpä olisi todellakaan uskonut, että laulaisin karaokeillassa selvinpäin. Olen tyypillinen ”en laula kun en osaa”. Kuitenkin omalla heittäytymiselläsi sait minutkin tekemään samoin ja ajattelemaan ”ihan sama, kunhan on hauskaa!”. 

-Yrittäjäjuontaja_työyhteisövalmennus-mentaalivalmentaja-työpaja

viestintä, vaikuttava esiintyjä, vaikuttava viestijä, uuden ajan johtaminen, johtaja, ihmisten johtaminen, työyhteisövalmennus, viestintä, vaikuttaminen, vuorovaikutusosaaminen, yritysvalmennus, yrityksen kehtiys, johtamisosaaminen, viestinnän vaikutus, innostava puhuja, innostava valmentaja