Mentaalivalmennusta ja ohjelmaa tapahtumaan

Jemman työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennus on palvelu, jonka tavoitteena on
lisätä yrityksen sosiaalista kestävyyttä, parantaa työyhteisön toimivuutta ja vähentää yrityksen jatkuvia sairaspoissaoloja sekä rekrytointikustannuksia.

Ennen valmennusta hahmotellaan valmennuksen sisältö yrityksen tarpeiden mukaiseksi. Valmennuksesta on mahdollista toteuttaa myös pidempiaikainen kehitysprojekti.
 

Yritysten yksi suurimmista niin sanotuista turhista kulueristä on jatkuvat sairaspoissaolot ja rekrytointikustannukset. Valtava määrä työikäisiä ihmisiä jää sairaseläkkeelle ennen varsinaista eläkeikää. Tuki- ja liikuntaelin sairauksien ohi, suurimmaksi syyksi ennenaikaisella eläkkeelle jäämisestä on noussut mielenterveyden ongelmat.

Etätyöt ovat pakottaneet itsenäisempään tapaan työskennellä ja samalla myös vienyt työntekijöitä etäämmäksi toisistaan. Yhä useampi yritys puhuu avoimen kommunikaation puolesta, mutta siitä huolimatta moni työntekijä kokee, ettei uskalla ilmaista itseään työpaikalla. Yhä useampi kokee työpaikallaan yksinäisyyttä, vaikka ympärillä olisi jatkuvasti ihmisiä. Työstressistä kärsii joka neljännes työntekijä. Voisiko yritys tehdä parempaa tulosta, jos työntekijät kokisivat aitoa motivaatiota työpaikkaa kohtaan?

Ongelmia ei voida mahdollista ulkoistaa terveydenhuollolle, sillä juurisyyt ovat toisaalla. Vietämme suuren osan ajastamme työpaikka, ja hyvällä työyhteisöllä on suuri vaikutus siihen, kuinka voimme. Jos ihminen ei koe tulevansa nähdyksi, kuulluksi tai arvostetuksi työssään, myös työn tulos kärsii. Jotta sairaspoissaolokierteet on mahdolista pysäyttää, jotain täytyy tehdä toisin. Mutta mitä?

 

Työyhteisö- ja mentaalivalmentaja Emma Jäntti

Emma Jäntti, Jemma’s productions on valmentaja, ja yhteisöllisyyden luoja, joka on erikoistunut ihmisyyteen sen monimuotoisuudessaan. Emman supervoimia on yhteisöllisyyden- ja turvallisuuden tunteen luominen. Emma on kasvanut yhteisössä ja hän on ollut useiden eri yhteisöjen ylläpitäjä ja liima jo viimeisen kolmen kymmenen vuoden ajan.  Tätä nykyä hän asuu yhteisössä, joka keskittyy yhteiseen kasvuun, tunnetyöhön ja jatkuvaan vuorovaikuttamiseen rakentavan ja myötäelävän vuorovaikuttamisen avulla.

Emma on toiminut yritysmaailman sektorilla vuodesta 2011 alkaen. Kulttuurituotannon opintojen päättötyössään hän tutki sosiaalisen sidoksisuuden muodostamisesta yritykseen.

Ennen työyhteisövalmennusta Emma tekee kartoituksen yrityksen työntekijöille kyselyn muodossa, jolla hahmotellaan nimettömästi ongelmakohtia, jotka saattavat aiheuttaa motivaation puutetta tai olla sairauspoissaolo kierteiden takana. Valmennus räätälöidään näiden tekijöiden pohjalta. 

Varaa aika maksuttomaan ennakkokartoitukseen helposti emma@jemmas.fi tai WA:lla 0451339625

 
juontaja_työyhteisövalmennus-mentaalivalmentaja

“Koin työstä johtuvaa voimakasta stressiä ja uupumusta, mikä oli seurausta jatkuvasta resurssipulasta. Resurssipula näkyi mm. lisääntyvinä sairauspoissaoloina työyhteisössä. Potilaiden kohtaamiseen ei jäänyt enää aikaa ja työ muuttui yhä kuormittavammaksi. Koin olevani burnoutin partaalla. Ajattelin minulla olevan kaksi vaihtoehtoa: sairaslomalle jääminen tai lyhyempi työviikko. Pyysin esimieheltäni 100% työajan tilalle 80% työaikaa, jotta saisin viikossa yhden päivän lisää palautumiselle ja energioiden latautumiselle.
Kävin tilannetta läpi Emman kanssa, joka ehdotti, että kokeilen erilaisia henkistä ja fyysistä hyvinvointia tukevia metodeja vapaa-ajalla. Keskustelun seurauksena otin erilaisia harjoitteita osaksi arkeani. Hyvinvointini lisääntyi niin merkittävästi, että en kokenut enää tarvetta sairauslomalle. Sekään ei harmittanut sen koommin, etten saanut pyytämääni 80% työsopimusta. Energiani ja pirteyteni kasvun myötä pystyn jatkamaan täyttä työaikaa.”
-Sairaanhoitaja

 

Voimapiiriin astuessani tunsin saavani olla juuri se, kuka olen. Tulin nähdyksi ja kuulluksi omana itsenäni. Ryhmässä tehtävät harjoitukset edistivät omaan voimaan nousua. Ryhmän luottamuksellinen ilmapiiri ja kannatteleva energia tuki prosessia. Lopussa olo oli energisen rento.  Emman  läsnäolo, esimerkki ja tapa johdatella prosessia oli erinomainen.
Voimapiiri on hyvä esimerkki tulevaisuuden toiminnallisesta terapiamuodosta, jossa on mahdollista työstää asioita syvällisesti ja samalla nopeasti.

-Pia, Voimapiirin osallistuja

 

 

”Sulla on uskomaton kyky luoda tähän tapahtumaan yhteisöllisyyden tunnetta. Kiitos!”
-Tapahtuman osallistuja

 

”Emmalla on upea kyky rohkaista ihmisiä kokeilemaan itselleen uusia asioita ja toteuttamaan itseään. Hän tekee sen tavalla, josta välittyy aito halu, innostus sekä vilpitön myötäeläminen. Emma todella elää mukana ja saa tuntemaan, että jokaisen lahja on tervetullut!”
-Tapahtuman osallistuja
 

 

juontaja_työyhteisövalmennus-mentaalivalmentaja-työpaja
emmajäntti-ohjelmaa-juhliin-juontaja-näyttelijä-valmennus

KUMPPANIHAKU TYÖSUOJELURAHASTON TUKEMAAN PILOTTIIN

Parhaiten tuloksia saa pitkäjänteisellä työskentelyllä ja sitä myöten tulosten seurannalla.

Etsinnässä on kumppaniksi yritys, joka haluaa parantaa työyhteisövalmennuksen kautta työyhteisön toimivuutta, luoda parempaa työkulttuuria ja sitä myöten parantaa yrityksen tulosta kehityshankkeeseen, jossa päästään seuraamaan yhdessä määriteltyjen toimenpiteiden tuloksia.
 
Oletko se Sinä?
Kehittäminen toteutetaan pienryhmäkokoontumisilla ja työkaluina käytetään luovia menetelmiä. 
 
 
Mitä Sinulta odotetaan?
Yhteisen kartoituksen jälkeen, yritykseltäsi odotetaan sitoutumista hankkeeseen ja Emma hoitaa puolestasi konkreettiset toimenpiteet, suunnittelun ja muut siihen liittyvät toimenpiteet.
Pilotti toteutetaan luonnollisesti normaalia edullisempaan pilotointi hintaan, jonka lisäksi Työsuojelurahasto rahoittaa hankkeen kuluista 50%!