Mentaalivalmennusta ja ohjelmaa tapahtumaan

Johtajakin on vain ihminen

Johtajan ei tarvitse tietää kaikkea. Kuinka voisikaan? Eihän meistä kukaan voi tietää kaikkea. Johtajan tehtävä on JOHTAA ihmisiä tai prosesseja. On kummallinen oletus, että johtajan pitäisi tuntea kaikki tuotteet tai tietää vastaukset kaikkeen. Miksi ihmeessä? Johtajan tehtävä on huolehtia siitä, että asiantuntijat tekevät työnsä, ja homma rullaa!

Johtajuus luo turvaa

Ei ehkä ensimmäisenä ajattelisi, mutta juontajana toimin jokaisen juontamani tai fasilitoimani tilaisuuden johtajana. Olen se ihminen, joka johtaa ohjelman kulkua ja ennen kaikkea ihmisiä kertomalla heille miten toimia missäkin tilanteessa. Juontajan roolissa johtaminen tapahtuu suullisen informoimisen avulla, joka kiteyttää erinomaisesti kommunikoinnin merkityksen: tapahtuma, josta puuttuu juontaja (johtaja) on usein kaoottinen. 

Kun tarkastellaan asiaa jälleen pintaa syvemmältä, pääsemme käsiksi jälleen ihmisen perustarpeisiin, johon lukeutuu turvallisuuden tarve. Se, että me tiedämme mitä tapahtuu missä, milloin ja miten, vastaa suoraan turvallisuuden tarpeemme toteutumiseen.
Vastaavasti, kun emme tiedä mitä, missä ja milloin tapahtuu ajaudumme turvattomuuden tilaan. Tämä on tietenkin usein aika alitajuntainen eli tiedostamaton prosessi, joka ilmenee usein siten, että koemme turvattomissa tilanteissa epämääräistä ahdistusta. Tunne vaikuttaa tietystikin suoraan tapahtuman yleistunnelmaan, ja siihen millainen fiilis, meille tapahtumasta kokonaisuutena jää mieleen. 

 

Johtaja päästää asiantuntijan ääneen

Tapahtuman johtajana eli juontajana minun tehtävänäni ei ole hoitaa yksin kaikkia puheita tai esityksiä. Minä olen se henkilö, joka toivottaa lavalle tervetulleiksi asiantuntijan toisensa jälkeen. Yksi jakaa palkinnot, toinen kertoo yrityksen kuulumiset ja kolmas soittaa pianoa.

Sama pätee yhtälailla johtamisessa. Johtaja tietää kuka on minkäkin alueen asiantuntija, ja on viisautta huolehtia siitä, että ihmiset kuuntelevat, mitä kullakin asiantuntijalla on mistäkin asiasta kerrottavaa. 

Liukuhihna -työntekijää harvoin nimitetään asiantuntijaksi. Hänhän on “vain töissä täällä”, mutta fakta on se, että hänestä kehittyy oman liukuhihnan osansa asiantuntija, joka tuntee kaikkein parhaiten juuri sen osa-alueen toiminnan ja kuvauksen. Täten hän todennäköisimmin on myös se henkilö, joka tietää, miten kyseistä toimenpidettä voisi kehittää. On toki myös mahdollista, että liukuhihnalla työssä oleva on tyytyväinen siihen, että “hän on vain töissä täällä”, mutta ainakin häneltä kannattaisi kysyä, josko ideoita olisi sattunut työn aikana syntymään. 

 

Johtajuuden jakamiseen on syynsä

Vietin kesälomallani jälleen aikaa eräässä ihmiskokeeksikin kutsuttavaksi anarkistisessa yhteisössä, jossa ei ole ketään virallista johtajaa. Tämä on sangen inspiroiva ihmislaboratotio totta vie, sillä se on osoitus siitä, miten yksinkertaisesti yhtään mikään ei toimi kun asioita eikä ihmisiä johdeta millään tavalla. Joukossa saattaa olla mukana vaikka minkälaisella kokemuksella varustettuja osaajia, mutta he eivät tule kuulluiksi, koska johtajia vastustetaan, ja kaikki haluavat tasavertaisesti päästä ääneen. Kuitenkin tämä tasavertaisuus jää todellisuudessa kauaksi realisoitumisesta ja vain kovimpaa huutavat pääsevät ääneen. Voinette varmasti arvata, että nämä henkilöt ovat pääosin niitä, joilla on paljon sanottavaa, ja vain vähän halua kuunnella muita. 

Oli kyse sitten anarkistisesta yhteisöstä tai ei, sama ilmiö tulee esiin myös työelämässä.

Prosessien johtamisen opintojen äärelle oli kasaantunut useampi eri johtajana tai esihenkilönä toimiva ihminen. Pääsimme yhdessä harjoittelemaan legopalikoilla tuotannon prosessien kehitystä ja johtamisesta. Kun tehtävänä oli kehittää vain muutamassa minuutissa tehokas ja toimiva tuotantolinjasto, alkoivat jokainen päällekkäin kertomaan, miten asia pitäisi hoitaa. Ryhmässä oli yksi henkilö, joka sattui ihan oikeasti tulemaan yrityksestä, jossa tehdään vastaavaa työtä, mutta kukaan ei ottanut hänen puheitaan kuuleviin korviin, koska kaikilla oli mielestään paras ratkaisu asiaan, vaikka mitään kokemusta ei todellisuudessa ollut, ja aikaakin oli käytössä vain vähän. Kun havaitsin tämän asiantuntijan päättävän vetäytyä mölisevän johtajalauman alta, en pystynyt malttamaan itseäni vaan päätin kuuluvalla äänellä ehdottaa, että mitäpä jos kuunneltaisi tätä henkilöä, joka oikeasti tietää miten homman saa toimimaan?

 

Tittelit ja ego tulisi erottaa toisistaan

Tittelien tehtävänä on mm. helpottaa sitä, että tiedämme ketä henkilöä olisi kuunneltava minkäkin asian tiimoilta, mutta valitettavasti niistä on muodostunut yleisellä tasolla egoon sidottu itsepönkitys järjestelmä. Pidän tätä ilmiötä oikeasti vaarallisena, sillä jonain päivänä tulee sekin päivä, kun johtaja ei esimerkiksi ole enää johtaja. 

Moni eläkkeelle jäänyt kokee suurta arvottomuuden tunnetta, sillä heillä saattaa todella olla ensimmäistä kertaa elämässään tilanne, jossa tittelit on riisuttu pois, eivätkä he koe olevansa ilman sitä mitään. Sama koskee useampaa yrittäjää, joka on ajautunut laman tai koronan seurauksena siihen viimeiseen tekoon. 
Yhtälailla aiheutamme jo nuorille valtavaa ahdistusta ja painetta tulevaisuudesta, jossa heidän ihmisarvonsa määritellään titteleiden mukaan. 

Titteleillä ei pitäisi olla mitään tekemistä ihmisarvon kanssa. Johtaja johtaa prosesseja ja ihmisiä, siivooja huolehtii siitä, että töihin on kiva tulla kun paikat ovat puhtaana. Tyranninen auktoriteetti johtaminen on perustunut aikanaan siihen, että sen avulla ihmiset on saatu “ruotuun” ja kuuntelemaan. Tyrannijohtajuus ei kuitenkaan ole enää tätä päivää, eikä se toimi. Mutta kuinka saada ihmiset toimimaan sääntöjen mukaan ilman pelkoa? 

 

Jos haluamme elää yhdessä, meidän on arvostettava toinen toisiamme

Jos jokainen yhteisön jäsen ymmärtää arvostuksen merkityksen, silloin homma toimii, mutta ilman arvostusta, ei ole toimivaa yhteisöäkään.

Arvostus jokaista tehtävää kohtaa tulisi huomioida suunnasta, jos toisesta. Aika harva todellisuudessa haluaa johtajan rooliin, sillä usein johtaja nähdään ikävänä ihmisenä, joka kyselee tekemättömien tehtävien perään tai “valittaa turhasta”. Ärsytystä johtajaa kohtaan tuntiessa olisikin hyvä reflektoida ensiksi itseään, ja kysyä että mitä ikävä fiilis kertoo sinusta? Mikä tilanteessa todellisuudessa ärsyttää ja voisitko ärsyyntymisen sijaan tuntea kiitollisuutta siitä, että yhteisössä on ihminen, joka välittää siitä, että kaikki yhteisössä toimii ja voi hyvin?

Jos emme osaa arvostaa itseämme, kuinka pystymme arvostamaan muitakaan? Kaikki lähtee omasta sisäisestä työstä ja kun minä muuttuu, kaikki ympärillämme muuttuu. 

 

Matkaa ei tarvitse tehdä yksin, autan Sinua siinä

Työyhteisövalmennuksen tavoitteena on saada työntekijöiden (=asiantuntijoiden) ääni kuuluviin, joka myös lisää työntekijän sosiaalista sitoutuneisuutta yritystä kohtaan. Sillä voidaan vaikuttaa mm. työyhteisön sisällä tapahtuvaan arvostukseen, kommunikaatioon, psykologiseen turvallisuuteen, ja siten parantaa työyhteisön toimivuutta monilta eri osin. 

Näitä asioita meidän on mahdollista työstää myös henkilökohtaisella tasolla yksilövalmennuksessa.

Fasilitaattorin roolissa huolehdin siitä, että tilaisuudessa vallitsee psykologinen turvallisuus, joka pitää sisällään kaikkia osallistujia arvostavan ilmapiirin. Huolehdin myös siitä, että jokainen tapahtuman osallistuja saa vuorollaan äänensä kuuluviin, ja tulee tasapuolisesti kuulluksi. 

Yritystapahtuman juontajana toimin yrityksen kasvoina ja minun ensisijainen tavoitteeni on auttaa yrityksen johtoa osoittamaan, että heidän henkilöstöään todella arvostetaan, ja heistä välitetään, luomalla tapahtumaan hyvän tunnelman lisäksi lämpöä ja turvallisuuden tunnetta.

Sekoileva tarjoilija ottaa käytöksellään kantaa sosiaalisiin normeihin ja stand up settini rakentuvatkin usein myös tässä artikkelissa käsiteltyjen teemojen ympärille.

Voimapiirissä tehdään työtä itsensä kanssa; opetellaan mm. arvostamaan ja reflektoimaan itseään, yhdessä muiden kanssa.

I’M PROssa voidaan hakea arvostusta itseä ja muita kohtaan, antamalla kyytiä sisäiselle kriitikolle.

Mentaalivalmentajana puran mielentasolla tapahtuvia uskomuksia, ja katsomme yhdessä ihmisen toiminnan juurisyitä. Lokakuussa olen valmentamassa yrittäjiä aiheella ”Kuinka selvitä konkurssista”. Lisätietoja tapahtumasta tulossa pian sosiaalisen median kanavien kautta. 

Tässä kuitenkin jo pieni viihteellinen ja samaan aikaan psykologinen video aiheen tiimoilta:

Yritysvalmennus, johtajuus, muutosvastarinta, yhteisö, yhteisöllisyys, työyhteisö, työyhteisön toimivuus, mentaalivalmennus, mentaalivalmentaja, juontaja, ammattijuontaja, naisjuontaja, juontajanainen Tampere