Mentaalivalmennusta ja ohjelmaa tapahtumaan

Jokainen tarvitsee rinnalla kulkijaa

Vaikka jokaisen tie tässä elämässä onkin täysin henkilökohtainen, siitä huolimatta meillä ihmisillä on kaikilla ihan samat sisäänrakennetut perustarpeet. Meillä jokaisella on myös olemassa erilaisia pelkoja: silläkin, joka ulospäin vaikuttaa sellaiselle, ettei hän pelkää mitään!
Itseasiassa mitä vahvemman oloinen ihminen, sitä suurempia myllyjä hän on todennäköisesti myös joutunut kestämään elämässään, ja sitä suurempia piilossa olevia pelkoja hän saattaa myös kantaa mukanaan.

Liian usein me jäämme omien pelkojemme kanssa yksin. Luulemme olevamme yksin ja erilaisia, eikä nämä luulot muuksi muutu niin kauan ennen kun uskallamme puhua peloistamme.

Mitä rohkeammin uskallamme avata itseämme, sitä enemmän pääsemme ymmärrykseen siitä, että HEI moni muukin itseasiassa pelkää näitä ihan samoja juttuja!

Omista peloistaan puhuminen vaatii kuitenkin luottamusta siitä, että tulee kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi.

Joskus myös pelkällä puhumisella voi olla omat varjopuolensa, joka on mielen kiinnittyminen omiin pelkoihin. Siksi on hyvä, että vastapuolena keskustelussa on henkilö, joka osaa tarjota pelkojen tilalle toisenlaista tapaa katsoa asioita. Henkilö, joka on harjaantunut mielen toimintaan ja kehittämään keinoja, joilla pelot muunnetaan voimavaroiksi.

ONKS PAKKO -YKSILÖVALMENNUS tarjoaa työkaluja peloista irti päästämiseen, oli kyseessä sitten esiintymistilanne tai mikä tahansa tilanne, joka liittyy pelkoon ihmisten kohtaamisessa.

Pahimmillaan ahdistavien tilanteiden vältteleminen voi syrjäyttää elämästä monella eri tasolla. Siksipä esimerkiksi työtehtävien vaihtaminen ei välttämättä ole aina se paras ratkaisu.

Yritys joka tarjoaa työntekijälleen tukea ahdistavien tilanteiden kohtaamisessa, auttaa itseasiassa työntekijää selviämään tilanteessa kuin tilanteessa, oli kyseessä mikä elämän osa-alue tahansa. Näin yritys tukee samalla myös sosiaalisen kestävyyden toteutumista työpaikalla.

Kun kaipaat rinnalla kulkijaa, kehoitan Sinua olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä.

yritysvalmentaja, esiintymispelko, ihmisten kohtaamisen pelko, ihmispelko, sosiaalinen kestävyys, yrityskulttuuri, esiintymisrohkeus, usko itseen, positiivinen psykologia, mentaalivalmennus, mentaalivalmentaja, tukea työntekijälle, miten yritys voi tukea työntekijää, työtehtävän vaihto ei ole aina ratkaisu